Zehaztapenak eta baldintzak

Lege informazioa

Arregi Floristas S.L.ren marka komertziala da ARREGI. Enpresa hori honela erregistratuta dago: B75049650 IFZ-zenbakia; Zerkausia kalea 8, behea, 20400 Tolosa helbide soziala.

Arregi Floristas S.L. web atariaren enpresa titularra da www.arregifloristas.com.Atari honen helburua negozioa eta eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutaraztea da, baita online produktuen salmenta ere.

Web atariari, online salmentari, emandako zerbitzuei edo pribatutasunari eta datu pertsonalen tratamenduari buruzko edozein gorabehera, erreklamazio, kexa edo iradokizun elektronikoaren bidez edo telefono-zenbakira deituz jakinarazi beharko da. info@arregifloristas.com o llamando el teléfono 943 671 142.

Xedea eta aplikazio-eremua

El presente pliego de condiciones tiene por objeto reglamentario el uso del sitio web www.arregifloristas.com Zehaztapen eta baldintza horien xede arautzailea da www.arregifloristas.com web atariaren erabilera, bai eta online salmentako merkataritza-harremanak eta enpresaren eta erabiltzaileen arteko online salmentako merkataritza-harremanak ere.

Atarira sartzen diren pertsonak hartzen dira erabiltzailetzat. Bezerotzat joko dira atariko online dendako produktuak erosteko merkataritza-transakzioak egiten dituzten erabiltzaileak.

Online salmentarako zehaztapen eta baldintza horiek Tolosa (Gipuzkoa) inguruan aplikatuko dira.Guipúzcoa).

Aplikatu beharreko araudia

Zehaztapen eta baldintza horiek guztiak honako hauei jarraiki landu dira: 34/2002 Legea, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa; 1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena; 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzkoa; eta beste lege osagarri batzuk, bai eta aplikagarriak diren lege-xedapenak ere.

ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak bere bezeroen datu pertsonalen gainean egiten duen kudeaketari buruzko gai guztiak behar bezala araututa geratuko dira Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokor (EB) berriaren eta aplikagarri zaion gainerako araudiaren arabera. DATU PERTSONALAK atalean datu pertsonalak babesteko politikari buruzko informazio guztia dago.

ARREGI FLORISTAS S.L. enpresaren online dendaren bidez produktuak salerosteko, salerosketa-prozesuari buruzko informazioa biltegiratuko du gehienez 48 hilabetez.

Datu horiek merkataritza-helburuetarako baino ez dira erabiliko, eskaerak kudeatzeko, jakinarazteko eta kobratzeko, bai eta informazio komertzial interesgarria bidaltzeko ere, horretarako baimena ematen bada.

Atariaren bidez kontratatutako zerbitzuaren kalitatea bermatzen du ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak www.arregifloristas.com.Kontsumitzaile eta bezeroei legez aitortutako a eskubide guztiak bermatuta daude. Baldintzak eta baldintzak betetzen ez badira, bezeroak produktuak itzuli ahal izango ditu.

Erabiltzaileak eta bezeroak

Erabiltzaileak beti errespetatu beharko ditu testu honetan ezarritako zehaztapen eta baldintzak.

Horrela, erabiltzaileak adierazten du ataria arduraz erabiliko duela eta arauak ez betetzetik erator daitekeen edozein erantzukizun bere gain hartuko duela.

ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak web atariaren bidez emandako informazio guztia bere jabetzakoa da. Informazio publiko denez, erabili ahal izango da, baldin eta edukia aldatzen ez bada eta informazioa desnaturalizatzen ez bada. Informazioaren iturri gisa, ARREGI FLORISTAS S.L. markaren izena atariaren helbidea aipatu beharko dira www.arregifloristas.com.

Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo ez-zehatzen erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioaren ondorioz ARREGI FLORISTAS S.L.ri edo hirugarrenei eragin diezazkiekeen kalteen erantzule ere.

Erabiltzaileak zerbitzuak zilegi den moduan erabili behar ditu, indarrean dagoen legeria urratu gabe, eta hirugarrenen eskubideak eta interesak kaltetu gabe. Erosketa-prozesuan akatsen bat gertatzen bada zure datuak bidaltzean, datuok aldatu ahal izango dira online dendaren «Nire kontua» atalaren bidez, erabiltzaile gisa alta ematen baduzu, edo ARREGI FLORISTAS S.L.rekin harremanetan jarriz gero, helbide elektronikoaren bidez. info@arregifloristas.com.

Erabat debekatuta dago web atariaren bidez erositako produktuak hirugarrenei birsaltzea.

Erosketa bat egiteko bezero gisa erregistratzea aukerakoa da. Eskaera bat egin daiteke, datu pertsonalak erabiltzaile-kontu batean gorde beharrik gabe. Erosketa-plataforman erregistratuta, erabiltzaile-izena eta pasahitza jasoko dituzu posta elektroniko bidez eta hartu-agiriarekin. Sarbide-kodeak (erabiltzailea eta pasahitza) pertsonalak eta besterenezinak dira, eta bezeroaren betebeharra da haien zaintza, erabilera egokia eta osotasuna zaintzea. Era berean, bezeroa da pasahitz edo identifikazio-kode bat aukeratu, galdu, ostu edo baimenik gabe erabiltzearen erantzule bakarra, baita horrek ekar ditzakeen ondorioen erantzule ere.

ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak erabiltzaile-izena eta pasahitza ezeztatzeko eskubidea izango du, eta, beraz, saldo zordunak edo ordaindu gabeak dituzten erabiltzaileen online dendara edota web atarira sartzeko eskubidea. 

Eskaerak

Erosketa bat egiteko, bezeroak alta eman dezake gure web atarian www.arregifloristas.com edo erosketa gonbidatu gisa egin (erregistratu gabe), bi kasuetan beharrezko datu pertsonal desberdinak emanez. Produktu bakoitzari dagozkion prezioak web atarian adierazitakoak dira www.arregifloristas.com erosteko momentuan.

Prezioak eurotan adierazita daude eta BEZ (Balio Erantsiaren gaineko Zerga) barne hartzen dute, baina bidalketa-gastuak kanpo uzten dituzte. Bidalketa-gastuak erosketaren zenbateko osoari gehituko zaizkio eta eskaera amaitu aurretik adieraziko dira.

Eman beharreko datuen artean entrega-helbidea eta fakturazio-datuak jaso beharko dira (izen osoa, IFZ eta fakturazio-helbidea). Produktuak erosteko, erosketa-eskabidearen orri-oinean agertzen den «ordaindu» botoia aktibatu behar da. Produktuak erosi aurretik termino eta baldintza hauek erabat onartzen direla adierazten du botoi hori sakatzeak, ondoren zehaztapenen eta baldintzen klausuletan gerta daitezkeen berrikuntzak aplikatu beharrik gabe.

Baldintza horiek berariaz onartu ondoren, ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak egindako erosketaren justifikazioa bidaliko dio bezeroari baldintza guztiekin, posta elektronikoz, erosketa egin eta 24 ordu bete baino lehen.

ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak jakinarazten dizu 48 hilabetez artxibatzen dituela erosketak formalizatzen dituzten dokumentu elektronikoak.

Bezeroak kreditu-txartelarekin edo zordunketa-txartelarekin egin ahal izango du ordainketa, TPV birtualaren bidez, Redsys webgunean ordaintzeko leku seguruaren plataformaren bidez.

Ematea

ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak beharrezko bitartekoak jarriko ditu garraio egokia ziurtatzeko, produktuak bezeroaren entrega-helbidera baldintza onetan irits daitezen. Erregistratutako bezeroak eskaeraren xehetasunak aurkitu ahal izango ditu «Eskaeren historia» atalean, «Nire kontua» atalean.

Erosketa-eskaerak bezeroak eskatutako entrega-helbidera bidaltzeko edo dendan jasotzeko egin eta prestatzen dira. Entregaren prezioa ez dago sartuta produktuaren prezioan. Erosketa egin ondoren, produktuaren informazioan agertuko da bidalketaren prezioa zehaztuta.

ARREGI FLORISTAS S.L. bezeroarekin harremanetan jarriko da entrega egin aurretik, eskaera behar den bezala ematen dela ziurtatzeko. Bezeroak ez badu eskaera adierazitako epean jasotzen, edo egoera txarrean dagoen produkturen bat edo eskatu gabeko produkturen bat jasotzen badu, ARREGI FLORISTAS S.L. enpresarekin harremanetan jar daiteke info@arregifloristas.com edo 943 671 142 telefonora deituz, gertakaria lehenbailehen konpondu ahal izateko.

ARREGI FLORISTAS S.L enpresak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko eskaerak berandu emateagatik, atzerapen hori bezeroaren erantzukizun esklusiboa denean (adibidez, paketea bezeroa ez dagoelako eman ezin denean).

Era berean, ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak ez du inolako erantzukizunik hartuko emate-datuak okerrak edo osatugabeak direlako entregatzerik ez badago. Oro har, eta indarrean dagoen araudian ezarritakoarekin bat etorriz, ARREGI FLORISTAS S.L. ez da erantzule egingo bezeroari eragindako kalte-galerak ARREGI FLORISTAS S.L. sozietatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik sortzen badira.

Datu okerrak emanez gero, edo entregatzeko unean ez badago hirugarren bati emateko aukerarik, berehala programatuko da bigarren emate bat. Hori ere ezin bada egin, bezeroari jakinaraziko zaio hirugarren emate baten gastuak ordain ditzan.

Ordutegiak eta emate-egunak

Produktua eskuragarri badago, ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak bermatzen du 24 orduko epean eskaera etxera bidaliko dela edo dendan jaso ahal izango dela, baldin eta eskaera astelehenetik ostiralera jasotzen bada, eta 48 orduko epean, larunbat, igande edo jaiegunetan jasotzen bada.

Jaiegun berezietarako, hala nola San Valentin egunerako eta Amaren Egunerako, 24 orduko epean bidaliko dira enkarguak, nahiz eta jaiegunak izan. Lore freskoen edo landareen stockarekin arazorik izanez gero, bezeroari entregatzeko epe berria jakinaraziko zaio. 

Atzera egiteko eskubidea

Atzera egiteko eskubidea eskaera bat ezeztatzean eta atzera egiten den zerbitzuagatik edo produktuagatik ordaindutako zenbatekoaren itzulketa jasotzean datza. Hori ez dator bat ARREGI FLORISTAS S.L. enpresari egotz dakizkiokeen narrio edo bidalketako akatsak bezalako gorabeheren ondoriozko itzulketekin.

Jakin behar duzu atzera egiteko eskubidea ez dela aplikagarria produktu galkorrak, hala nola lore freskoak eta landareak, erostean, ezin baitira itzuli. Galkorrak ez diren produktuak itzul daitezke (loreontziak, kandelak eta dekorazioko beste produktu batzuk).

Bezeroak atzera egiteko eta erositako produktuak itzultzeko eskubidea du, gehienez ere 7 egun balioduneko epean, produktua jasotzen duenetik zenbatzen hasita. Produktua ARREGI FLORISTAS S.L.ra bidali beharko da, Zerkausia Kalea, 8 behea 20400 Tolosa helbidera, eskaera emateko albaranarekin batera. Erositako produktu batzuk edo denak itzul daitezke. Egindako eskaera ezeztatzeko edo atzera egiteko, bezeroak ARREGI FLORISTAS S.L. enpresarekin harremanetan jarri behar du info@arregifloristas.com helbide elektronikoaren bidez edo 943 671 142 telefono-zenbakira deituz.

Jabetza industriala eta intelektuala

Web atarian jasotako sorkuntzen, marken, logotipoen eta babespean dauden beste edozein jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak www.arregifloristas.com ARREGI FLORISTAS S.L i edo sartzea baimendu duten hirugarrenei dagokie esklusiboki.

Sorkuntza, marka, logotipo eta abar horiek baimenik gabe erreproduzitzea, banatzea, merkaturatzea edo eraldatzea. jabetza intelektual eta industrialaren eskubideen urraketa da. Era berean, bezeroak web atariaren bidez eskura dezakeen informazioa jabetza industrial, intelektual edo bestelako eskubideen bidez babestuta egon daiteke. ARREGI FLORISTAS S.L ez da inolaz ere bezero gisa egin daitezkeen eskubide horien urraketen erantzule izango.

Zehaztapenak eta baldintzak aldatzea

Baldintza hauek web atarian bistaratzen diren bitartean egongo dira indarrean www.arregifloristas.com, beraz, guztiz edo partzialki aldatzen edo eguneratzen direnean, baldintza hauek indarrean geldituko dira, eta baldintza berriak izango dira web atariaren erabilera arautuko dutenak. Baldintzek indarrean egongo dira haietan zehaztutako betebehar guztiak osorik bete arte.

ARREGI FLORISTAS S.L-k baldintza hauek edozein unetan berrikusi, aldatu edo eguneratzeko eskubidea du. Nolanahi ere, baldintza hauen aldaketak, berrikuspenak edo eguneratzeak ez du baldintza berrien web atarian argitaratu baino lehen egindako eskaerei eragingo, indarrean dauden baldintzen bertsioaren arabera arautuko baita. Bezeroak onartzen duen momentuan, legez edo agintari eskudunen erabakiz ARREGI FLORISTAS S.L.k atzeraeraginez aldaketarik egin behar ez badu salbu, eta, kasu honetan, izan daitezkeen aldaketek Bezeroak aurretik egindako eskaerei ere eragingo die. Bezeroa baldintza hauetako klausula batekin ados ez badago, ARREGI FLORISTAS S.L.-ri jakinarazi beharko dio, onartu baino lehen, helbide elektronikoaren bidez. info@arregifloristas.com

Bezeroak proposatutako aldaketak onartzen baditu ARREGI FLORISTAS S.L. enpresak, elektronikoki bidaliko zaizkio bezeroari adostutako aldaketak barne hartzen dituzten baldintza bereziak.